Baby Proofing Checklist

0

A crawling baby who has just discovered the joy of exploring on his own is not only a sight which melts every parent’s heart but also one […]

गर्भधारणा: २६वा आठवडा

0

गर्भारपणाचा २६व्या आठवड्यात तुमच्या बाळाचा विकास होताना  खूप महत्वाचे बदल होतात. ह्या टप्प्यावर नक्की कुठले बदल अपेक्षित आहेत ह्यासंबंधित माहितीसाठी पुढे वाचा. गर्भारपणाच्या २६व्या आठवड्यातील तुमचे बाळ […]